Turdus falcklandii falcklandii
Falkland (Austral) thrush / Falklandstrast

33c076    2014-11-17    Carcass Island, Falkland Is./Falklandsöarna

Detta är den juvenila formen av falklandstrast, med tydliga prickar på bröstet, liknande en dubbeltrast i Sverige, men smärtare.