Cinclodes antarcticus antarcticus
Tussockbird / Gråsvart cinclodes

33b06    2014-11-17    Carcass Island, Falkland Is./Falklandsöarna

Denna lilla orädda fågel snor runt i strandvegetationen efter något ätbart. På engelska kalls den för "tussockbird" eller 'tuvfågel' vilket åtminstone ger en aning om var den rör sig. Det svenska namnet är ovanligt intetsägande. Fågel är i vart fall extremt charmig i sin framfusighet. Den här individen fotograferade jag strax efter att vi landstigit på Carcass Island.