Ortalis guttata
Speckled chachalacha / Spräcklig chachalaca

04    2015-11-19    Anderna, Peru

On two occasions did we enconter this gallinaceous bird, Speckled chachalacha. It is quite similar to the one found in the Gran Chaco (Ortalis canicollis) but it differs in a particular detail: the speckled breast! In this picture, we can discern the red wattle of the male (?) to the left, that is typical of practically all South American chachalacas.

Den hönsfågel som Nordenskiöld (1910) en gång kallade 'skogshöna' heter i dag officiellt chachalaca. Vid två tillfällen stötte vi på den "spräckliga" varianten, som är ganska lik "vår" skogshöna i Gran Chaco. Den skiljer sig dock från denna genom just sitt spräckliga bröst. På hannen (?), till vänster, ser man den röda skägglappen som är karaktäristisk för i stort sett alla sydamerikanska chachalacas.