Pterocles exustus
Chestnut-bellied sandgrouse / Brunbukig flyghöna

19    2018-01-30    Samburu NP, Kenya

If you look closely at the picture, you can see the characteristics of the Chestnut-bellied sandgrouse: the soft-brown head, the yellow-green eye ring, the black belly-stripe, the brown belly, the black wing patches and wing tips, and not the least - the narrow, pointed and unusually long tail! This of course applies only to the male. The female looks quite different (see next picture). In flight, the two sexes are dark, almost black under the wings. The Chestnut-bellied sandgrouse often appears in pairs or even in small flocks in open, dry landscapes. It is specialized on seeds from legumes and extremely dependent on access to water. In dry areas, it can fly up to 80 km (50 mi) to get water. If they have chicks that are unfledged, they will soak the breast feathers so that the chicks will be able to suck water from their feathers when the parents return from the water hole.

Om man tittar noga på bilden ser man den brunbukiga flyghönans karaktäristika: Det mjukt ljusbruna huvudet, den gulgröna ögonringen, det svarta bukstrecket, den bruna buken, de svarta vingteckningarna och vingspetsarna, och inte minst - den smala, spetsiga och ovanligt långa stjärten! Detta gäller förstås endast för hannen. Honan ser ganska annorlunda ut (se nästa bild). I flykt är de båda könen mörka, närmast svarta under vingarna. Den brunbukiga flyghönan uppträder ofta i par eller till och med i små flockar i öppna, torra landskap. Den är specialserad på frön från baljväxter och extremt beroende av tillgång till vatten. I torra områden kan den flyga upp till åtta mil för att få tag på vatten. Om de har ungar som inte är flygga passar de då på att blöta bröstfjädrarna så att ungarna kan "dia" vatten när förädrarna återvänder från vattenhålet.