Lagopus muta [hyperborea]
Rock ptarmigan / [Svalbard-] Fjällripa

04    2017-07-20    Svalbard (Spitsbergen), Norway/Norge

When the Rock ptarmigan becomes aware of something strange, its first reaction is to squat. With its camouflage color, which adapts to the season, it is surprisingly difficult to detect. When I lay behind a rock and tried to photograph this pair, I had to try to find them anew with my Eyes, as soon as something else had distracted me - even though they stood just a few yards from me. Eventually, however, they obviously felt safer and began to look around. Here, the male turns its head to figure out who we are...

När fjällripan blir varse om något främmande är dess första reaktion att trycka. Med sin camouflagefärg, som anpassar sig efter årstiden, är den då förvånansvärt svår att upptäcka. När jag låg bakom ett klippblock och försökte fotografera detta par fick jag leta upp dem med ögat så fort något annat distraherat mig - trots att de stod bara några meter från mig. Så småningom kände de sig uppenbarligen säkrare och började titta sig omkring. Här är det tuppen som vrider på halsen för att se vilka vi är...