Lagopus muta [hyperborea]
Rock ptarmigan / [Svalbard-] Fjällripa

04    2017-07-20    Svalbard (Spitsbergen), Norway/Norge

The Rock ptarmigan is divided into twenty or at times even thirty subspecies. Our own subspecies in the Swedish mountains represents the nominal form (Linnaeus lived here ...) and is called Lagopus muta muta. The subspecies on Spitsbergen is called Lagopus muta hyperborea, i.e. roughly "ptarmigan beyond the tree line". This is a male Spitsbergen Rock ptarmigan.

Fjällripan delas upp i ett tjugo- eller trettiotal underarter. Vår underart i svenska fjällvärlden utgör ett slags nominalform (Linné bodde ju här...) och kallas för Lagopus muta muta. Underarten på Svalbard kallas däremot Lagopus muta hyperborea, dvs. ungefär "fjällripa bortom trädgränsen". Det här är en tupp av just denna ripa.