Lagopus muta [hyperborea]
Rock ptarmigan / [Svalbard-] Fjällripa

04    2017-07-20    Svalbard (Spitsbergen), Norway/Norge

When we came down from a hike in the mountains, where we, among other things, had been looking for Rock ptarmigans, and came close to the beach, one in the group a cried out in a low voice: "Ptarmigan!" Although most of us surely would have passed by without seeing them, had we not been alerted, a pair of Rock ptarmigans sat there, among the stones, almost down by the beach. This was the hen - well camouflaged for its rocky surroundings.

När vi kom ner från en vandring i bergen, där vi bl.a. letat efter fjällripor, och närmade oss stranden gav en i gruppen upp ett kvävt rop: "Ripa!" Fast de flesta av oss säkert gått förbi om vi inte hade blivit uppmärksammade på dem, så satt ett par ripor där, bland stenarna, nästan nere vid stranden. Detta var hönan - väl kamouflerad för sin omgivning.