Anaplectes melanotis
Red-headed weaver / Scharlakansvävare

33c101    2017-02-12    Lake Naivasha, Kenya

A male Red-headed weaver peeks out from its nest under construction.

En hanne av scharlakansvävare tittar ut från sitt ännu inte färdigvävda bo.