Francolinus leucoscepus
Yellow-necked [spurfowl] francolin / Gulstrupig frankolin

04    2017-02-11    Nairobi NP, Kenya

The Yellow-necked spurfowl is a gallinaceous bird whose existence is primarily threatened by hunting because of its palatable meat. It is mostly active during early mornings and late evenings. In the daytime it often takes refuge, like this one, in the bushes. We waited a long time for it to come out into the light...

Den gulstrupiga frankolinen är en hönsfågel som främst hotas av jakt. Dess kött är nämligen eftertraktat. Den är mest aktiv under tidiga morgnar och sena kvällar. På dagen gömmer den sig ofta, som den här i ett buskage. Vi väntade länge på att den skulle visa sig ute i ljuset...