Pandion haliaetus carolinensis
[American] Osprey / Fiskgjuse

14    2016-11-05    Quito, Ecuador

On the way to the Galapagos Islands in November 2016 we stopped over at a hotel in the outskirts of Quito, an old hacienda and a well-known Place for birding. The first morning I was out with the camera and to my surprise I got to see a huge American osprey on the premises, possibly a migrant bird from North America. The osprey is one of our most widespread birds of prey. It is found virtually worldwide except for some remote regions as the Antarctic, Greenland and New Zealand. (Canon EOS 1D X, Canon EF 600/4L IS II USM, Canon Extender EF 2x III, Sirui tripod, no birding hide).

På väg till Galapagos-öarna i november 2016 stannade vi över på ett hotell i Quitos utkanter, en gammal hacienda och erkänd "fågellokal". Första morgonen var jag ute med kameran och fick till min förvåning se en väldig amerikansk fiskgjuse, möjligen en migrerande fågel från Nordamerika. Fiskgjusen är en av våra mest spridda rovfåglar. Den påträffas i princip över hela världen utom några randområden som Antarktis, Grönland och Nya Zeeland.