Phoebastria [Diomedea] irrorata
Waved albatross / Galapagosalbatross

09    2016-11-12    Galapagos, Ecuador

The Waved albatross can sometimes be spotted off the Peruvian and Ecuadorian coasts, but they nest only on Española Island in the Galapagos Archipelago. Eggs are laid between April and June and incubated for two months. The young are ready to fly at the end of the year and leave the nest in January. This is a nearly fledged young on Española Island.

Galapagosalbatrossen kan ibland ses utanför Perus och Ecuadors kuster, men de häckar bara på ön Española i Galapagos-arkipelagen. Äggen läggs mellan april och juni och ruvas under två månader. Ungarna är flygfärdiga i slutet av året och lämnar boet i januari. Det här är en nästan flygfärdig unge på Española.